Trang chủ Liên hệ
Tìm kiếm
Dự án đầu tư
Dự án Bất động sản
Hạ tầng kỹ thuật
Trung tâm thương mại - Dịch vụ
Sản xuất công nghiệp
Dự án hợp tác đầu tư
Công trình thi công
Công trình đã thi công
Công trình dân dụng
Công trình Văn hóa
Công trình Giáo dục
Công trình y tế
Công trình thương mại
Văn phòng – Nhà làm việc
Khách sạn, nhà khách
Nhà phục vụ giao thông
Công trình thể thao
Công trình công nghiệp
Công trình giao thông
Công trình thuỷ lợi, hạ tầng kỹ thuật
Ảnh công trình đã thi công
Công trình đang thi công
Công trình dân dụng
Công trình công nghiệp
Công trình giáo dục
Công trình thương mại
Văn phòng - nhà làm việc
Công trình thể thao
Công trình giao thông
Công trình thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật
Ảnh công trình đang thi công
Tin tức - Sự kiện
Tin nội bộ công ty
Tin ngành
Tin kinh tế - xã hội
Quan hệ cổ đông
Điều lệ công ty
Nghị quyết Đại hội cổ đông
Thông tin cổ đông
Thông tin khác
Tổng hợp tài chính trong 3 năm
Đại hội đồng cổ đông năm 2015
...Văn kiện tổ chức đại hội
...Tài liệu trình đại hội
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ
i
Quy trình quản lý chất lượng

Để đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng, Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội tổ chức thực hiện theo các quy trình quản lý chất lượng.

1.       Quy trình kiểm soát tài liệu chất lượng

Quy định phương thức thống nhất để tiến hành kiểm soát tất cả các tài liệu và dữ liệu liên quan đến Hệ thống quản lý chất lượng (bao gồm cả tài liệu có nguồn gốc bên ngoài) để đảm bảo sự phù hợp, tính hiệu quả và để chất lượng sản phẩm, dịch vụ thỏa mãn yêu cầu của khách hàng.

2.       Quy trình đào tạo

Trang bị trình độ quản lý, chuyên môn nghiệp vụ và tay nghề cho cán bộ công nhân viên trong công ty nhằm thực hiện tốt công việc được giao.

3.       Quy trình tuyển dụng nhân lực

Tuyển chọn, bố trí nhân viên phù hợp theo yêu cầu công việc, đảm bảo về số lượng và chất lượng lao động nhằm thực hiện tốt công việc được giao.

4.       Quy trình xem xét của lãnh đạo

Nhằm đảm bảo cho chính sách và các mục tiêu chất lượng, các quy trình và hướng dẫn công việc đều được tuân thủ một cách đầy đủ.

5.       Quy trình xem xét ký kết hợp đồng

Để các yêu cầu của khách hàng được đáp ứng một cách tốt nhất bởi khả năng của công ty trong xây dựng công trình, trên cơ sở xây dựng được một cơ sở pháp lý thống nhất để các bên tham gia ký kết hợp đồng đều chấp thuận và thực hiện trong suốt quá trình thực hiện công trình, dự án.

6.       Quy trình kiểm soát mua hàng

Quy định phương thức thống nhất trong việc kiểm soát các hoạt động mua sắm vật tư, thiết bị, để đảm bảo rằng sản phẩm mua phù hợp các yêu cầu quy định.

7.       Quy trình đánh giá chất lượng nội bộ

Nhằm xem xét có hệ thống và độc lập để xác định xem các hoạt động và kết quả liên quan đến chất lượng có phù hợp với những điều đã được hoạch định hay không và chúng được thực hiện có hiệu lực và thích hợp như thế nào để đạt mục tiêu mong muốn của công ty.

8.       Quy trình lập hồ sơ dự thầu

Nhằm đảm bảo thắng thầu trong các dự án đấu thầu

9.       Quy trình kiểm soát thiết kế

Quy trình kiểm soát thiết kế cung cấp một phương pháp thống nhất và nhất quán trong quá trình tạo sản phẩm thiết kế nhằm thỏa mãn yêu cầu của khách hàng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn quy chuẩn của nhà nước ban hành và đáp ứng được yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001-2000.

10.     Quy trình thi công và nghiệm thu công tác thi công cọc khoan nhồi

Đảm bảo chất lượng công tác thi công cọc khoan nhồi đúng hồ sơ thiết kế như cường độ, chiều sâu và kích thước cọc,…

11.     Quy trình thi công và nghiệm thu công tác xây

Làm cho người thực hiện hiểu rõ các yêu cầu, quy định, trình tự công việc trước khi thực hiện nhằm đảm bảo chất lượng công trình theo đúng yêu cầu của thiết kế, đảm bảo an toàn cho người và công trình.

12.     Quy trình thi công và nghiệm thu công tác trát

Làm cho người thực hiện hiểu rõ các yêu cầu, quy định, trình tự công việc trước khi thực hiện nhằm đảm bảo chất lượng công trình theo đúng yêu cầu của thiết kế, đảm bảo an toàn cho người và công trình.

13.     Quy trình thi công và nghiệm thu công tác ốp

Làm cho người thực hiện hiểu rõ các yêu cầu, quy định, trình tự công việc trước khi thực hiện nhằm đảm bảo chất lượng công trình theo đúng yêu cầu của thiết kế, đảm bảo an toàn cho người và công trình.

14.     Quy trình thi công và nghiệm thu công tác lát

Làm cho người thực hiện hiểu rõ các yêu cầu, quy định, trình tự công việc trước khi thực hiện nhằm đảm bảo chất lượng công trình theo đúng yêu cầu của thiết kế, đảm bảo an toàn cho người và công trình.

15.     Quy trình sản xuất bê tông thương phẩm

Nhằm đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của khách hàng trong việc cung cấp bê tông thương phẩm.

16.     Quy trình kiểm soát sản phẩm do khách hàng cung cấp

Cung cấp các thủ tục dạng văn bản để kiểm soát việc kiểm tra, xác nhận, bảo quản và bảo dưỡng sản phẩm do khách hàng cung cấp.

17.     Quy trình kiểm soát an toàn lao động

Kiểm soát an toàn lao động nhằm mục đích thi hành các văn bản pháp luật về quy định nghĩa vụ quyền lợi của người lao động, ngăn ngừa, phòng tránh và triệt tiêu các tai nạn lao động gây tổn thất người và tài sản.

18.     Quy trình kiểm tra và  thử nghiệm

Đảm bảo các thành phẩm sản xuất tại chỗ được đáp ứng các yêu cầu đề ra. Sản phẩm được kiểm soát chặt chẽ trong quá trình sử dụng nghuyên liệu đạt tiêu chuẩn và chất lượng cao.

19.     Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp

Đưa ra phương pháp thống nhất để kiểm soát khi có sự không phù hợp xảy ra đối với sản phẩm. Kiểm soát để đảm bảo rằng các sản phẩm không phù hợp với yêu cầu quy định sẽ không được sử dụng một cách vô tình.

20.     Quy trình xuất nhập kho & bảo quản vật tư công trình

Để đảm bảo cho tất cả các vật tư được bảo quản tốt và việc xuất nhập vật tư được thực hiện theo đúng quy trình.

21.     Quy trình nhận biết & truy tìm nguồn gốc sản phẩm

Cho phép công ty nhận biết và xác định nguồn gốc sản phẩm từ lúc nhận đến khi giao sản phẩm nhằm mục đích ngăn ngừa sự lẫn lộn trong quá trình sử dụng sản phẩm; đảm bảo sản phẩm được sử dụng đúng theo yêu cầu; tạo điều kiện cho việc phân tích sai hỏng để đưa ra phương pháp khắc phục.

22.     Quy trình tổ chức thi công một dự án xây dựng

Nhằm tạo ra một cách thức thống nhất để triển khai thi công một dự án xây dựng từ khi nhận hồ sơ bản vẽ thiết kế và mặt bằng cho tới khi kết thúc bàn giao công trình.

23.     Quy trình bảo dưỡng máy móc thiết bị

Để đảm bảo các xe máy và thiết bị xây dựng của đơn vị luôn vận hành tốt, đáp ứng yêu cầu và tiến độ thi công và công tác an toàn trên công trường.

24.     Quy trình kiểm soát thiết bị đo kiểm

Quy định về kiểm soát, hiệu chuẩn và bảo dưỡng thiết bị kiểm tra, đo lường và thử nghiệm nhằm đảm bảo độ chính xác cần thiết phù hợp với việc kiểm tra và thử nghiệm chất lượng sản phảm.

25.     Quy trình vận chuyển và lắp dựng cần trục tháp

Làm cho người thực hiện hiểu rõ các yêu cầu, quy định, trình tự công việc trước khi thực hiện nhằm đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, chất lượng công việc lắp ráp, đạt tiến độ thi công với chi phí hiệu quả nhất.

26.     Quy trình sử dụng sổ nhật ký

Nhằm đảm bảo chất lượng và nhất quán trong việc triển khai thực hiện công việc.

27.     Quy trình lập kế hoạch chất lượng dự án

Đưa ra cách thức tiến hành lập kế hoạch chất lượng nhằm đảm bảo công tác quản lý chất lượng dự án của công ty được phù hợp và nhất quán trong việc triển khai thực hiện công việc để đạt kết quả cao nhất.

28.     Quy trình hành động khắc phục, phòng ngừa

Nhằm loại bỏ các nguyên nhân gây ra sự không phù hợp hiện có hay có thể và hành động khắc phục phòng ngừa phải phù hợp với mức độ của vấn đề xảy ra và tương xứng với rủi ro gặp phải.

29.     Quy trình thu thập & xử lý thông tin khách hàng

Nhằm đảm bảo việc tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại của khách hàng một cách có hiệu quả, đảm bảo thỏa mãn các yêu cầu đã được thỏa thuận với khách hàng và phòng tránh các lỗi tương tự xảy ra.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI
Địa chỉ: 59 Quang Trung - Hai Bà Trưng - Hà Nội - Điện thoại: 04. 39426957 - 04. 39426966 - Fax: 04. 39426956
Website:http://www.hacc1.com.vn - Email:marketing@hacc1.com.vn - qlda-cc1@fpt.vn
© Copyright 2008-2009 HACC1, All right reserved Contact us
® HACC1 Việt Nam giữ bản quyền nội dung trên website này. Thiết kế và phát triển bởi Ovem!Software